Instalator, nazywany także programem instalacyjnym, jest programem użytkowym, który umożliwia na komputerze instalację oprogramowania lub sterowników. Instalatory można zasadniczo podzielić na trzy grupy: 1) instalatory przechowywane na płycie CD lub DVD, która służy do instalowania oprogramowania. 2) Instalator Windows, który służy do instalacji systemu operacyjnego oraz umożliwia także instalację innych programów 3) programy z Internetu oferowane w formie osobnych instalatorów.