Basic Rate Interface (interfejs o podstawowej szybkości), czyli w skrócie BRI, jest standardem w usłudze telekomunikacyjnej ISDN (ang. Integrated Services Digital Network, czyli sieć cyfrowa z integracją usług), który został oficjalnie zdefiniowany przez Międzynarodowy Związek telekomunikacyjny (ang. International Telecommunication Union, skrót ITU). BRI wykorzystuje trzy kanały: dwa kanały B (służy do przesyłania danych głównych) oraz jeden kanał D (przesyłanie są nim informacje sterujące). Dzięki dwóm kanałom B można przykładowo prowadzić jednocześnie dwie rozmowy telefonicznie. BRI, ze względy na przepustowość danych oraz niskie koszty eksploatacji, wykorzystywany jest w usługach telekomunikacyjnych przeznaczonych dla użytkowników domowych.