W branży komputerowej wyróżnia się dwa rodzaje interfejsu: sprzętowy (fizyczny) oraz programowy (logiczny). Interfejsy są elektronicznymi punktami przekazu, które umożliwiają dopasowanie różnych danych pomiędzy dwoma lub kilkoma urządzeniami, pozwalając na przykład na korzystanie z myszy i klawiatury. Rozróżnia się pomiędzy interfejsami szeregowymi oraz równoległymi, te pierwsze są stosunkowo powolne, mogą być stosowane jednak do monitorowania oraz sprawdzania oprogramowania. Interfejsy równoległe funkcjonują, co wynika z nazwy, w sposób równoległy, a więc jednocześnie, cechuje je także szybkość prędkość pracy. W przemyśle lub laboratoriach są niezwykle istotne w procesie kontrolowania i sterowania innymi urządzeniami. Mogą być stosowane do różnych celów, na przykład do sterowania maszyn produkcyjnych, czy do łączenia komputerów z regulatorami temperatury. Termostaty są odpowiedzialne za odpowiednią temperaturę w urządzeniach chłodzących, piekarnikach i tym podobnych. Interfejs przetwarza dane komputera w ten sposób, że stają się one zrozumiałe dla urządzeń końcowych i odwrotnie.

Przykłady
Interfejsy sprzętowe są w obszarze PC standaryzowane, dlatego wielu producentów może oferować swoje komponenty. Oto niektóre rodzaje interfejsów:
• PCI
• USB
• SCSI
• Firewire
• Interfejs szeregowy

W interfejsach programowych dane jednego programu są wymieniane z innymi aplikacjami, to rodzaj konwertera, dzięki któremu różne programy mogą pracować z danymi.