Intranet jest to określenie sieci komputerowej, która dostępna jest tylko dla ograniczonej liczby użytkowników i nie jest dostępna publicznie. Intranet jest wykorzystywany między innymi w przedsiębiorstwach (na przykład w urzędach, bankach), w których współpracownicy mogą udostępniać innym swoje wewnętrzne informacje. Z punktu widzenia technicznego intranet opiera się na tych samych założenie jak Internet, do transmisji danych wykorzystywany jest również protokół TCP/IP oraz HTTP, a także przeglądarka internetowa jako interfejs użytkownika. Dostęp do treści jest najczęściej chroniony osobistym dostępem oraz hasłem, treści mogą być dostarczane wraz z różnymi prawami użytkowania.