Pojęcie IP jest skrótem wyrażenia „protokół internetowy” (z angielskiego Internet-Protokoll). IP jest wykorzystywane głownie do wysyłania pakietów danych (lokalnie lub przez sieć) i stanowi podstawę, na której zbudowany jest Internet. Protokół internetowy umożliwi adresowanie i łączenie komputerów w duże sieci, w których każdy z komputerów ma przypisany unikalny numer IP. Przydział adresów IP odbywa się globalnie i jest koordynowany przez Internet Assigned Numbers Authority (IANA).