„Ipconfig” jest specjalną komendą w systemach operacyjnych Windows, po wydaniu której w trybie poleceń wyświetlane są wszystkie adresy IP urządzeń sieciowych. Polecenie wywołuje wszystkie adresy, które znajdują się w lokalnej sieci i przedstawia je w sposób czytelny. Dzięki „ipconfig” dostarczane są do użytkownika informacje o wszystkich adapterach sieciowych, adresach IP, standardzie bramki oraz masce podsieci. Komenda „ipconfig/all” dostarcza kolejnych szczegółowych informacji, jak na przykład nazwa hosta lub serwera DNS.