IPL jest skrótem angielskiej frazy „Initial Program Load”, czyli programu inicjującego pracę systemu operacyjnego oraz podłączonych urządzeń. Proces inicjowany przez „Initial Program Load” odpowiada rozruchowi w standardowym komputerze PC. Wcześniej termin był często używany jako określenie ponownego uruchomienia komputera IBM typu mainframe. Współcześnie termin jest w użyciu jak nazwa początku wieloetapowego procesu rozruchowego.