Skrót IPng pochodzi z angielskiej nazwy „Internet Protocol next Generation”, która tłumaczona jest jako „Protokół Internetowy następnej generacji”, czyli protokół, który współcześnie określany jest jako Internet Protocol Version 6. Internet Protocol next Generation jest oficjalnym następcą protokołu internetowego w wersji 4, czyli Internet-Protokolls Version 4. Zadaniem protokołu następnej generacji jest definiowanie procesów, które są niezbędne do transmisji danych w obrębie sieci, czyli między innymi adresowanie wszystkich elementów sieciowych takich jak routery czy komputery, a także przekazywanie pakietów w obrębie podsieci. Internet Protocol next Generation został wprowadzony ze względu na ograniczoną do czterech miliardów liczbę adresów IP poprzedniego standardu, która ze względu na rosnącą liczbę komputerów na całym świecie okazała się niewystarczająca.