IP-Spoofing określa wysłanie pakietu danych ze sfałszowanego przez nadawcę numeru IP. W każdym przesyłanym pakiecie danych w nagłówku znajduje się adres IP nadawcy. Poprzez sfałszowanie IP odbiorca ma wrażenie, że dane zostały nadane z zupełnie innego komputera. IP-Spoofing pozwala na obejście niektórych systemów ochrony, takich jak opierający się na analizie adresów IP proces ich autoryzacji. Odbierania sfałszowanych pakietów danych od sfałszowanych numerów IP można uniknąć stosując tak zwane filtry pakietów, które sortują podejrzane dane pakietowe.