Internet Protocol Version 4 to nazwa czwartej generacji protokołu internetowego IP. Protokół internetowy jest podstawą w internetowej transmisji danych, został po raz pierwszy zdefiniowany w roku 1982. Internet Protocol Version 4 wykorzystuje 32 bitowe adresy, dzięki czemu oferuje około czterech miliardów różnych adresów internetowych, które z reguły są odwzorowane w postaci czterech zapisanych bloków. Następcą standardu Internet Protocol Version 4 jest Internet Protocol Version.