IPX, jest to rodzaj protokołu warstwy sieciowej, który został opracowany przez firmę Novell. Internetwork Packet eXchange2, jak brzmi angielska nazwa protokołu, bazuje na protokole IDP oraz Xerox Network Services. IPX stracił na znaczeniu w połowie lat dziewięćdziesiąt ze względu na rosnącą w tym okresie popularność protokołu TCP/IP. Wsparcie protokołu zostało przerwane od momentu wydania systemu operacyjnego Windows Vista.