„In Real Life” to określenia stylu życia ludzi poza ich działalnością internetową. Pojęcie wywodzie się z branży gier z podziałem na role, takich jak na przykład gra wieloosobowa „Dungeons”, w której gracze muszę odróżnić postacie realne od wirtualnych. Pojęcie „In Real Life” jest także rodzajem odniesienie do świata poza Internetem, używa się go także aby zaznaczyć, że znajomości internetowej utrzymywane są także na poziomie kontaktów osobistych poza światem wirtualnym.