IRLP, czyli „Internet Radio Linking Project” jest to nazwa projektu, który zrzesza istniejące na całym świecie amatorskie stacje radiowe, które połączone są przez Voice lub VoIP. W tym projekcie do przesyłania danych dalej służą połączone ze sobą liczne punkty węzłowe. W sieci IRLP w roku 2009 było na całym świecie dostępnych ponad 3000 węzłów. Nawiązanie łączności pomiędzy wieloma węzłami możliwe jest dzięki tak zwanym reflektorom IRLP, które przetwarzają najczęściej 10 kanałów.