„Żądanie przerwania”, czyli tak zwany „Interrupt Request” jest określeniem zatrzymania procesu wykonywanego przez procesor. Na przykład naciśnięcie klawisza na klawiaturze komputerowej może wywołać „żądanie przerwania”. Proces może być także wywołany przez inne urządzenia, takie jak na przykład karta dźwiękowa, graficzna, dysk twardy czy karta sieciowa.