Wyrażenie „nie do naprawienia” jest tłumaczeniem angielskiego przymiotnika „irreparable”, który oznacza, że danej rzeczy nie można naprawić, ponownie wykorzystać lub odzyskać. Pojęcia „irreparable ” używa się w kontekście uszkodzonych plików, których nie można odzyskać nawet wykorzystując profesjonalne narzędzia odzyskiwania danych. Także płyty główne lub podzespoły urządzeń lub części komputerów mogą zostać uszkodzone w sposób, który uniemożliwia ich naprawdę. Dane, które znajdują się na dysku twardym, którego stan określa się mianem „irreparable”, są trwale utracone i nie można ich odzyskać.