ISA, czy skrót Architektury Zintegrowanych Systemów, jak tłumaczy się angielski zwrot „Integrated System Architecture”, jest to określenie standardu systemu magistrali PC, który został opracowany przez firmę IBM w 1981 roku. Następnie standard został przekształcony w system 8 bitowy, a kilka lat później rozwinięty do systemu 16 bitowego. Magistrala ISA teoretycznie może osiągać prędkość transmisji danych do 8 megabajtów na sekundę, w praktyce jednak wartość ta jest znacznie niższa. Standard ISA jest używany także współcześnie zarówno w komputerach stosowanych w przemyśle, jak i w komputerach używanych do celów prywatnych.