„Sieć cyfrowa z integracją usług”, której angielska nazwa brzmi „Integrated Services Digital Network” jest to określenie międzynarodowego standardu cyfrowych sieci komunikacyjnych. Standard ten dostępny jest w Niemczech od roku 2000, za jego pośrednictwem udostępniane są takie usługi jak na przykład telefonia czy Datex-P. Sieć cyfrowa z integracją usług współcześnie stanowi bazę dla wszystkich sieci telefonicznych. Sygnały kanałów analogowych łącz telefonicznych są przed przekazaniem ich dalej przekształcane w sygnały cyfrowe.

Adapter ISDN jest urządzeniem, które umożliwia podłączenie komputera do linii cyfrowej (ang. ISDN to skrót „ang. Integrated Services Digital Network” – sieć cyfrowa z integracją usług) i zapewnia dostęp do usług telekomunikacyjnych. Adapter ISDN nazywany jest również modemem ISDN, choć z punktu widzenia technologicznego jest to określenie niepoprawne. Wyróżniane są dwa rodzaje dostępu do ISDN: podstawowy (dwa kanały transmisyjne B o przepustowości 64 kb/s oraz kanał C o przepustowości 16kb/s) oraz pierwotny (dwa kanały E1 oraz D-channel, każdy o szybkości transmisji danych 64 kb/s). Przy użyciu dwóch kanałów B można osiągnąć szybkość do 128 kb/s.