Internet Service Provider, czyli dostawca usług internetowych, to zbiorcza nazwa usługodawców oraz administratorów sieci internetowych. Wszystkie sieci każdego z dostawców tworzą Internet, z tego powodu każdy z usługodawców musi troszczyć się o łatwą i bezproblemową wymianę danych z sieciami innych operatorów. Do obowiązków dostawcy usług internetowych należą między innymi zapewnienie klientom dostępu online, chodzi o tak zwany File Transfer Protocol, dbanie o pojemność serwera, o bazy danych. Ponadto dostawcy są odpowiedzialni za wszystkie pozostałe warunki techniczne, które są niezbędne do prawidłowego działania stron internetowych. Do największych dostawców usług internetowych w Niemczech należą AOL, 1und1, Alice a także Deutsche Telekom.