Java jest to technologia oprogramowania, która została pierwotnie opracowana przez firmę Sun Microsystems. Sun Microsystems został w roku 2010 przejęty przez przedsiębiorstwo Oracle i od tego czasu funkcjonuje jako Oracle America, Inc. Ponadto Java jest także językiem programowania, który został oparty na technologii Java. Język programowania Java jest zorientowany obiektowo, programy napisane przy jego użyciu są wyświetlane po przetłumaczeniu kodu bajtowego wewnątrz platformy Java. Do wykonania kodu wymagane jest zastosowanie maszyny wirtualnej, stworzone w Javie programy działają jednak niezależnie od platformy.

 

Java Script jest to nazwa specjalnego, skryptowego języka programowania, który wykorzystywany jest zarówno we wszystkich współczesnych przeglądarkach internetowych, jak i grach komputerowych oraz programach użytkowych. Język skryptowy opiera się na standardzie jądra językowego ECMAScript, który definiuje właściwości orientacji obiektów oraz klas. Java Script, w przeciwieństwie do HTML oraz CSS, umożliwia rozbudowane interakcje pomiędzy użytkownikiem a przeglądarką. Język skryptowy początkowo został opracowany na potrzeby przeglądarki internetowej Netscape Navigator i zanim został przemianowany na LiveScript, a później nazwany Java Script, nosił nazwę „Mocha”, którą nadał mu twórca, Brendan Eich.