JBOD jest skrótem frazy „Just a Bunch Of Disks”, co z angielskiego oznacza „tylko kilka dysków”. JBOD można odróżnić od RAID na trzy sposoby :
• Just a Bunch Of Disks określa konfigurację kontrolera RAID wraz z dyskami, które nie są wspólne, przy czym każdy dysk twardy jest widziany w systemie operacyjnym jako osobne urządzenie
• Druga definicja JBOD odnosi się do większej liczby dysków twardych, które są przyłączone do komputera niezależnie od kontrolera
• JBOD w dalszej kolejności określa także taką konfigurację kontrolera RAID, dzięki której komputer rozpoznaje większą ilość dysków twardych jako jeden wspólny napęd.