„Jini” jest to określenie specjalnej platformy programistycznej, bazującej na języku programowania Java, który został opracowany i rozwinięty przez firmę Sun Microsystem i dzięki swoim właściwością zapewnia elastyczną infrastrukturę. Technologia Jini cechuje się otwartą architekturą i jest w stanie wytwarzać elastyczne sieci, które można także skalować. Jini ponad to określa szczegóły współpracy między klientami oraz usługami wewnątrz danej sieci.