JSP jest skrótem wyrażenia „Java Server Pages” i oznacza język programowania, który został opracowany przez firmę Sun Microsystems. Język programowania JSP bazuje na HTML i służy do dynamicznego generowania serwera sieci web z dokumentów XML oraz HTML. Java Server Page jest konwertowane do kodu źródłowego przez specjalny kompilator JSP Java, a następnie przez kolejny kompilator do kodu bajtowego. Java Server Page składa się z treści statycznej, dyrektywy JSP, elementu skryptowego, zwanego także skrypletem, a także bibliotek akcji oraz tagów JSP.