Keylogger jest to nazwa programu lub urządzenia, które ma za zadanie protokołować wszystkie znaki, które użytkownik wprowadza do komputera. Keyloggery używane są między innymi przez hakerów, w celu przechwytywania numerów pin lub haseł. Wyróżnia się dwa rodzaje keyloggerów: programowy, który rejestruje wprowadzanie danych pomiędzy klawiaturą a systemem operacyjnym i zapisuje je albo na dysku twardym, albo wysyła bezpośrednio do innego komputera, oraz keylogger sprzętowy, czyli urządzenie fizyczne, które umieszcza się między komputerem a klawiaturą.