„Klasy sieci komputerowych” jest to nazwa różnych podziałów w obrębie danych adresów IP, które to dane są za każdym razem używane przez innych użytkowników. W zależności od tego, jaka klasa została utworzona, można stworzyć odpowiedniej wielkości sieć komputerową. Jest to istotne na przykład wtedy, gdy podczas trasowania wymagane jest sprecyzowanie, czy docelowy adres IP znajduje się w obcej, czy we własnej sieci. Wraz z upływem lat klasy sieci komputerowych okazały się niepraktyczne i początkowo były zastępowane sub- oraz supersieciami, następnie w całości zastąpiono je Classless Inter-Domain Routing, czyli metodą bezklasowego przydzielania adresów IP.