Klucz sprzętowy z angielskiego Key, Hardlock oznacza specjalny łącznik, który ma na celu ochronę oprogramowania przed kopiowaniem lub nieuprawnionym dostępem i ich reprodukcją. Klucz sprzętowy jest zazwyczaj podłączony do wyjścia USB i kontroluje w regularnych odstępach czasu czy wtyczka cały czas jest poprawnie podłączona. Jeśli podczas kontroli okaże się, ze brakuje wtyczki klucza, wtedy oprogramowanie będzie działać w ograniczonym stopniu lub też w ogóle nie będzie działać.