Kodowanie jest to specjalny proces, w którym zestaw znaków zastępowany jest kodem i przekazywany dalej w zaszyfrowanej formie. Odbiorca może przy pomocy dekodera rozszyfrować kod i odczytać przesłane informacje. Do kodowania można wykorzystać znaki, cyfry bądź litery. Także dźwięk może być wykorzystany do kodowania informacji, czego przykładem jest alfabet Morse’a. Także informacje wysyłane przez e-mail są podczas przesyłania kodowane.