„Klawiatura” jest to pojęcie z zakresu techniki komputerowej i oznacza zestaw klawiszy, które ułożone są w określonym porządku. Klawiatura, obok myszki, stanowi jedno z podstawowych urządzeń wejścia i służy zarówno do obsługi komputera, jak i wprowadzania tekstu. Klawiatury zazwyczaj podłączane są do komputera przy użyciu portu USB lub podczerwieni i mogą różnić się ułożenie niektórych klawiszy. Widoczne są drobne różnice między polskim, niemieckim, czy brytyjskim układem znaków, podobnie jak klawiatury Apple odróżniają się od klawiatur standardowego PC.