Koncentrator, czyli tak zwany hub, jest urządzeniem, które umożliwia wzajemne połączenie kilku punktów sieci lub większej liczby koncentratorów. Wszystkie przyłączenia koncentratora, nazywane także portami, dysponują zawsze identyczną prędkością. Pojedynczy koncentrator jest także nazywany „Repeating-Hub”, czyli dosłownie hub wzmacniający, ponieważ działa również jako wzmacniacz na poziomie 1 modelu OSI. Szczególnym wariantem koncentratora jest dual-speed-hu, co tłumaczy się jako hub podwójnej szybkości, który składa się z dwóch wewnętrznych węzłów oraz mostka.