Mianem „latencji” lub żargonowo „lagu” określa się w dziedzinie IT opóźnienia w reakcji programu na akcje użytkownika. Latencja może świadczyć o niskiej jakości sprzętu, na przykład monitora, którego krótsza reakcja przekłada się na szybsze wyświetlanie treści. Także podczas przesyłania danych wideo występuje pewnego rodzaju latencja, określana najczęściej jako opóźnienie, czyli Delay.