Biała lista jest rodzajem bazy danych, w której zawarte są strony internetowe lub adresy IP, które zostały automatycznie zakwalifikowane jako bezpieczne, lub którym użytkownik dał większe uprawnienie w stosunku do pozostałych. Białe listy wykorzystywane są między innymi w programach antyspamowych, w których użytkownik może określić adresatów, których wiadomości nigdy nie zostaną zakwalifikowane jako spam, ale także z tego typu zbiorów korzystają przeglądarki internetowe czy programy antywirusowe. Preciwieństwem białej listy, jest czarna.

Czarna lista (ang. black list) jest rodzajem baz danych, w której zawarte są strony internetowe lub adresy IP, które zostały automatycznie zakwalifikowane jako niebezpieczne i niepopożąde. Czarne listy najczęściej są obszerne i zintegrowane z programami. Carne listy wykorzystywane są między innymi w programach antyspamowych, w których zapisane są adresy IP oraz e-maile, wysyłające wiadomości śmieciowe. W niektórych programach uzytkownik może określić nadawców, których wiadomości będą zawsze kwalifikowane jako spam.