• Mianem MAC lub Macintosh określane są komputery firmy Apple
• MAC jest także skrótem nazwy adresu MAC, czyli unikalnego identyfikatora komputera. Skrót MAC bierze się z frazy Media Access Control, która odnosi się do unikatowego numeru karty sieciowej komputera. Dzięki nadaniu kartom sieciowym jedynych w swoim rodzaju adresów, możliwe jest zidentyfikowanie każdego komputera w danym systemie. Aby znaleźć adres MAC swojego komputera należy kliknąć w menu Start, wpisać w polu „uruchom” i wpisać komendę cmd.exe. W okienku, które się pojawi, należy wpisać polecenie ipconfig /all, wówczas zostaną wyświetlone wszystkie adresy IP, numery kart sieciowych oraz adres MAC.

Adres MAC, czyli Media Access Control Adresse jest to numer sprzętu, który przypisany jest tylko do jednej karty sieciowej na świecie, dzięki czemu można ją jednoznacznie zidentyfikować. Adres MAC składa się z 48 bitów w postaci zera oraz jedynek, dla lepszego odczytu jest zapisywany heksadecymalnie (szesnastkowo). Każdy adres posiada 6 bloków, w każdym 8 bitów, dla lepszego zrozumienia zapis zazwyczaj podzielony jest dywizami lub dwukropkami.
MAC: 00-24-81-16-01-4E => zapis heksadecymalny
MAC: 10000001 00010110 00000001 01001110 => zapis binarny
Trzy pierwsze bloki określają producenta, 00-24-81 są kodem Hewlett-Packard Company. Trzy ostatnie bloki są unikalnym numerem danego sprzętu. Żeby dowiedzieć się, kto jest producentem Twojej karty sieciowej możesz użyć poniższej strony internetowej, wystarczy wpisać trzy pierwsze bloki, aby przekonać się, kto wyprodukował konkretny sprzęt:
https://standards.ieee.org/develop/regauth/oui/public.html
Gdzie znajdę adres MAC? Aby znaleźć adres MAC swojego komputera należy kliknąć w menu Start, wpisać w polu „uruchom” i wpisać komendę cmd.exe. W okienku, które się pojawi, należy wpisać polecenie ipconfig /all, wówczas zostaną wyświetlone wszystkie adresy IP, numery kart sieciowej oraz adres MAC. Adres fizyczny karty sieciowej to właśnie adres MAC. Przydatne/powiązane definicje/linki: sieć, karta sieciowa.