Pod nazwą Magistrala AT rozumiemy 16-bitową magistralę ISA. Jest to popularna magistrala ze wspólnym interfejsem dla pamięci masowej komputera takiej jak dyski twarde, dyskietki lub karty pamięci USB. Skrót AT pochodzi od „Advanced Technology”. Technologia ta odnosi się do specjalnie wyposażonych komputerów, które są także wyposażone w magistralę AT, dzięki której można przesyłać dane pomiędzy komputerami, które wyposażone są w technologie AT. Format AT został stworzony przez firmę IBM.


Magistrala z angielskiego Bus ( Binary Unit System) oznacza linię danych, która ma wiele kanałów i może dzięki temu przesyłać dane pomiędzy różnymi nadajnikami i odbiornikami. Stosowane są linie magistrali wewnętrzne, w środku komputera, ale też zewnętrzne, które można podłączyć do komputera. Linie magistrali stosowane są także w przemyśle samochodowym do sterowania poszczególnymi elementami elektronicznymi w pojeździe.


Szerokość danej magistrali definiuje ilość dostępnych linii połączeń dla transmisji adresów pamięci w magistrali danych. Od odpowiedniej szerokości danej magistrali zależy jak wiele adresów może ona zająć jednocześnie i bezpośrednio w jednym momencie. Jeśli magistrala adresowa ma ponad 2 linie, wtedy może używać maksymalnie 22-óch miejsc w pamięci. Magistrala z 32 liniami może używać odpowiednio więcej komórek pamięci – 232.