Pojęcie „malware” odnosi się do oprogramowania, które po zainstalowaniu przez użytkownika wyrządza szkody na jego komputerze, uruchamia fałszywe funkcje i rozprzestrzenia szkodliwy kod. Użytkownik jest najczęściej nieświadomy, że instalowane przez niego programy są aplikacjami typu malware lub też instalacja przebiega bez jego wiedzy. Do grupy szkodliwego oprogramowania malware zalicza się na przykład wirusy, trojany, robaki, programy typu Backdoor oraz inne, złośliwe aplikacje. Skuteczną ochronę przed tego typu zagrożeniami zapewniają specjalne programy anty-malware, istnieją także liczne programy antywirusowe, które są zintegrowane z aplikacjami chroniącymi przed szkodliwym oprogramowaniem. Użytkownik bez specjalnej ochrony przed malware najczęściej nie jest w stanie samodzielnie zauważyć ataku i skutecznie mu przeciwdziałać, ponieważ szkodliwe funkcje oraz operacje wykonywane są podczas pracy w tle. Malware nie daje się także prosto usunąć z komputera, nie wystarczy zwykle odinstalowanie programu, wymagane użycia wyspecjalizowanych narzędzi.