System zarządzania treścią stron WWW (z angielskiego Web Content Management System) jest to rodzaj systemu zarządzania (z angielskiego Content Management System, w skrócie CMS), który służy do tworzenia stron internetowych oraz usług mobilnych. Treści mogą składać się z tekstu, grafiki, wideo oraz pozostałych multimediów, które „przechowywane są” w tak zwanym neutralnym formacie. W zależności od użytego stylu mogą być także przechowywane w CMS i jeśli to konieczne mogą być także powiązane z treściami, których wygląd można w tym kształcie łatwo zmienić. Dzięki CMS osoby, które nie mają specjalnej wiedzy lub znają się tylko w niewielkim stopniu na programowaniu mogą z powodzeniem tworzyć liczne treści internetowe. Najczęściej wykorzystywanymi systemami Open Source Content Management są Joomla, Drupal, WordPress oraz Typo3.

APM jest to technologia zarządzania energią komputera, która została wprowadzona na rynek przez firmę Microsoft oraz Intel. Technologia APM pozwala na inteligentne zarządzanie energią oraz uśpienie lub wyłączanie nieużywanych w czasie pracy urządzeń komputera (np. karty graficznej, dźwiękowej, monitora, karty sieciowej) lub nawet wyłączenie całego komputera lub przejście w stan wstrzymania, czyli podtrzymania napięcia płyty głównej oraz pamięci RAM. Aby w pełni skorzystać z możliwości APM użytkownik musi posiadać komputer z zainstalowanym BIOSem, który obsługuje tę funkcję przy pomocy systemu operacyjnego. Współcześnie technologia APM została wyparta przez standard ACPI.