Jeden ze sposobów kodowania sygnału w fali, który po zmodulowani nadaje się do transmisji drogą radiową, AM cechuje gorsza jakość dźwięku niż popularne dzisiaj kodowanie w fali nośnej FM. W systemie AM nie jest możliwe tak dobre odfiltrowanie zakłóceń, ze względu na sposób modulacji, w którym częstotliwość jest stała, a informacje kodowane są w zmiennych amplitudy. AM można wykorzystać do nadawania sygnału zarówno na falach krótkich, średnich, jak i długich.