Tak zwany monitor wydajności pokazuje na ile stabilna jest praca systemu operacyjnego w danym momencie oraz wskazuje na błędy, które można usunąć w celu poprawy wydajności pracy systemu. Do tych funkcji mają dostęp użytkownicy systemu Windows 7. Po wywołaniu odpowiedniej funkcji w monitorze wydajność pokazywane są w postaci graficznej różne elementy, które dokładnie odwzorowują, jakie reakcje pojawiały się w komputerze w ostatnich dniach oraz wskazuje, jakie elementy sprawiały problemy bądź powodowały błędy. Aby otworzyć monitor wydajności należy kliknąć menu „Start” i użyć opcji „wyszukaj”, wpisując „monitor wydajności”.