Jest to technika multimedialna, która została wymyślona przez firmę Microsoft. Active Movie umożliwia wykorzystanie we wszelkich aplikacjach zarówno dźwięku, jak i obrazu, znajdując szerokie zastosowanie w codziennej pracy z komputerem. Technika pozwala na odtwarzanie strumienia audio zapisanego w formacie .mps bądź .wav, a także wideo, zapisanego w formacie .mpeg, .avi.