Mysz na podczerwień jest urządzeniem wejściowym w komputerach oraz programach. Podobnie jak w przypadku myszy wykorzystującej fale radiowe, mysz na podczerwień jest urządzeniem bezprzewodowym. Przesyłanie sygnału jest możliwe dzięki zastosowaniu światła podczerwonego. Myszka wyposażona jest w specjalne diody, które przekazują odbiornikowi jej ruchy. Odbiornik jest podłączany bezpośrednio do komputera.

Mysz optyczna jest rodzajem urządzenia wskazującego, które służy do obsługi komputera, programów i aplikacji komputerowych. Ruchy kursora rejestrowane są optycznie, a nie mechanicznie, jak we wcześniejszych typach myszek, które wyposażone były w specjalną kulkę. W myszkach optycznych montowany jest mały czujnik, który współpracuje z jej procesorem. Przechwycone przez czujnik optyczny obrazy służą do rozpoznania i określenia ruchów myszką. Wyróżnia się dwa rodzaje myszek optycznych: diodowe oraz laserowe, w każdym z typów oświetlana jest powierzchnia, po której porusza się myszka, a odpowiednio odbite światło zbierane jest w wiązki i przekazywane do sensora.

Mysz bezprzewodowa, tak jak klasyczne myszy komputerowe, jest urządzeniem wskazującym, jednak do połączenia z komputerem wykorzystuje bezprzewodową transmisję danych. Podobnie jak w przypadku klawiatur bezprzewodowych, myszy bezprzewodowe wykorzystują technologię Bluetooth lub podczerwień do przesyłania danych do specjalnego czujnika, który połączony jest z komputerem. Bateria lub akumulatory, którymi jest zasilana myszka, można w każdej chwili doładować. Myszki bezprzewodowe mogą być ładowane także w specjalnej stacji ładującej, zarówno poprzez podłączenie kabla ładującego lub indukcyjnie.