Null modem, a właściwie kabel szeregowy null modem, jest rodzajem przewodu, który służy do połączenia dwóch komputerów za pomocą interfejsu szeregowego. W przeciwieństwie do standardowego kabla, który służy do podłączenia modemu do komputera, kabel typu null modem może być stosowany bez użycia modemu. W przypadku, gdy komputery są oddalone od siebie zaledwie od kilka metrów, kabel szeregowy może być zastosowany do bezpośredniego połączenia urządzeń. Dane, dzięki kablowi null modem, mogą być szybko i bardzo prosto przesyłane w obie strony. Do transferu danych wykorzystuje się różne programy, na przykład Laplink. Wraz z rozprzestrzenieniem się sieci LAN, USB, Firewire, stosowanie kabli null modem straciło na popularności.