Poprzez nazwa Cloud computing – chmura obliczeniowa- rozumiemy nazwę specjalnego podejścia do użytkowania programów użytkowych bez konieczności kupowania samych programów. Użytkownicy udostępniają te programy do ogólnego użytku w sieci. Ale nie za darmo – opłaty naliczane są za samo faktyczne użytkowanie danego programu, bez konieczności kupna. Chmura polega na przeniesieniu wszystkich usług IT danych, oprogramowania, mocy obliczeniowej na serwer chmury i umożliwienie stałego dostępu do nich klientom.