OCR, czyli z angielskiego Optical Character Recognition, jest to technika optycznego rozpoznawania znaków tekstowych, która znajduje zastosowanie w dziedzinie technik informacyjnych i odnosi się do automatycznego rozpoznawania tekstu w plikach graficznych. OCR używane jest wszędzie tam, gdzie stosowane są optyczne urządzenia wejścia, do których należą na przykład kamery cyfrowe, skanery czy faksy.