ODBC, czyli z angielskiego Open Database Connectivity, jest to tak zwane otwarte łącze danych. Tym mianem określa się interfejs baz danych, który używany jest jako zestandaryzowany język baz danych SQL. Standard ODBC został wymyślony przez firmę Microsoft, później został przejęty także przez innych producentów. Współcześnie istnieją różne sterowniki ODBC, na przykład Core, który posiada tylko podstawowe funkcje, ale również sterowniki poziomu 1 lub 2. Dzięki Open Database Connectivity aplikacje mogą być rozwijane niezależnie od systemu zarządzania bazami danymi, pod warunkiem, że dostępny jest sterownik ODBC. Szczegóły dostępu do bazy danych konfigurowane są dzięki ODBC pod określoną nazwą dla danego klienta, dzięki czemu klient może połączyć się z bazą danych, nie znając wszystkich jej szczegółów. Dostęp jest możliwy zarówno poprzez lokalne, jak zewnętrzne źródła danych