OpenOffice.org jest to alternatywna dla pakietu biurowego Microsoft Office. OpenOffice składa się z następujących programów: edytora tekstowego „Writer”, arkusza kalkulacyjnego „Calc”, programu do przygotowywania prezentacji multimedialnych „Impress”, edytora grafiki „Draw”, bazy danych „Base” oraz edytora formuł matematycznych „Math”.