Przepełnienie bufora (ang. buffer overflow) można uznać za błąd programistyczny, który polega na próbie przesłaniu przez aplikację do pamięci komputera większej ilości danych niż wyznaczone do tego miejsce. W buforze przechowywane są tylko dane tymczasowe, w momencie, w którym program zapisuje informacje poza tym ściśle wyznaczonym obszarem, może dojść do usunięcia danych niezbędnych do poprawnego działania aplikacji, a w przypadku ataków hackerskich do wyrządzenia szkód posiadaczowi komputera. Wykorzystanie przepełnienie bufora jest częstą metodą ataków, która pozwala na przejęcie kontroli nad programem.