Termin „bank pamięci” odnosi się do jednego lub wielu gniazd, które umieszczone są na płycie głównej i służą do wpinania modułów pamięci. Współcześnie płyty główne najczęściej posiadają tylko jedno gniazdo, w starszych modelach komputerów umieszczano dwa lub cztery gniazda. Liczbę gniazd w banku pamięci określa szerokość magistrali danych, przy magistralach 64 bitowych i 32 bitowych modułach pamięci, w banku montowane są dwa gniazda.

Karta pamięci jest niewielkich rozmiarów nośnikiem pamięci, który można wielokrotnie zapisywać. Najczęściej stosuje się je w aparatach fotograficznych oraz telefonach komórkowych. Istnieją różne rodzaj kart pamięci. Przykłady:
CompactFlash (CF)
Memory Stick (MS)
Multimedia Card (MMC)
Secure Digital Memory Card (SD)
Smart Media (SM)
xD-Picture Card (xD)

Adres pamięci jest specyficznym numerem identyfikacyjnym, przypisywanym dla części jednostkowych pamięci RAM. Cała, dostępna na komputerze pamięć RAM, podzielona jest na mniejsze jednostki, którym nadawane są unikatowe adresy, umożliwiające maszynie łatwy dostęp do informacji. Współcześnie każdemu z adresów pamięci odpowiada pojedynczy bajt pamięci, większe jednostki danych grupowane są w kilku bajtach i określane przez następujące po sobie adresy. Pojęcia „adres pamięci” najczęściej używa się na określenie pamięci przeznaczonej do wymiany danych z innymi urządzeniami.