Jeśli zawartość strony nie jest w pełni wyświetlona na ekranie możemy wtedy użyć paska przewijania, aby wyświetlić zawartość do przewijania w pionie lub poziomie, aby dostać się do dalszych informacji. Idź myszką na pasek i przytrzymaj go, teraz możesz łatwo przesunąć pasek w górę i w dół lub w lewo i prawo.

Pasek zadań jest częścią interfejsu użytkownika, służy głównie do uruchamiania programów albo przełączania między aktualnie otwartymi aplikacjami. Dzięki paskowi zadań użytkownik ma szybki dostęp zarówno do zainstalowanych programów, jak i do menu, służącego do obsługi systemu operacyjnego. Na pasku zadań pojawiają się także aktualne informacje, takie jak aktywne procesy, data, godzina, komunikaty systemowe, czy wydajność systemu. Pasek zadań można spersonalizować oraz umieścić w preferowanym przez użytkownika miejscu ekranu. Do paska zadań można przypiąć pasek szybkiego dostępu. Programy, do których użytkownik potrzebuje szybszego dostępu, zapisywane są jako Admin-C.

Pasek narzędzi służy jako szybki, graficzny przegląd komend, do których można dotrzeć bez potrzeby uciążliwego wyszukiwania w menu. Paski narzędzi najczęściej ułożone są pionowo lub poziomo, a treści posegregowane są alfabetycznie. Na standardowym pasku narzędzi umieszczone są najczęściej używane komendy, dzięki czemu użytkownik może je szybko odnaleźć i z nich skorzystać. W przeglądarce internetowej do paska narzędzi należą przyciski przejścia wstecz, przejścia dalej czy strony domowej. Przykład: W programie Exel można spersonalizować pasek narzędzi, przypinając do niego najczęściej wykorzystywane funkcje.

Pasek stanu znajduje się zazwyczaj na dolnej krawędzi aktywnego programu oraz pokazuje kilka najważniejszych informacji. Jako przykład posłuży pasek stanu Microsoft Word 2007, na którym umieszczona jest informacja o liczbie stron dokumentu ze wskazaniem, która strona jest aktualnie wyświetlana, widoczna jest także liczba słów dokuemntu oraz wzmianka o tym, że aktywowana jest opcja automatycznego sprawdzania błędów.

Pasek tytułowy jest to część okna programu użytkowego, która znajduje się zazwyczaj w górnej części aplikacji i zawiera podstawowe przyciski do obsługi danego okna. W większości programów pasek tytułowy zawiera najczęściej używane funkcje, takie jak: zamykanie okna programu, maksymalizowanie, minimalizowanie bądź ukrywanie, które sprawiają, że okno pojawia się na pasku zadań w postaci ikony. Pod paskiem tytułowym znajduje się menu programowe, w którym znajdują się wszystkie funkcje odpowiednie dla danej aplikacji. Przydatne/powiązane definicje/linki: pasek stanu.