Peripheral Component Interconnect Bus, czyli w skrócie PCI BUS, jest to magistrala komunikacyjna, która służy do podłączania urządzeń zewnętrznych do procesora. PCI BUS wykorzystywane jest w różnych branżach, między innymi w telekomunikacji czy w przemyśle. Najczęściej jednak magistrale komunikacyjne można znaleźć w komputerach PC. Niemal wszystkie współczesne komputery PC oraz Apple wyposażone są w dodatkowe porty dla kart rozszerzeń, w których można zainstalować komponenty o różnych zastosowaniach, na przykład karty dźwiękowe, modemy, karty sieciowe i graficzne, dzięki czemu użytkownik może łatwo dopasować komputer do swoich indywidualnych potrzeb. Wyróżnia się trzy standardy magistrali komunikacyjnej: standardowe złącze PCI, PCI-Extended (PCI-X) oraz PCI Express.