Personal Home Page Tools, czyli w skrócie PHP, jest to niezależny od platformy język programowania aplikacji oraz stron internetowych, który w ostatnim czasie zdobył dużą popularność, głównie z tego względu, że można korzystać z niego bezpłatnie. Składnia PHP jest, nie licząc drobnych wyjątków, oparta na jeżyku programowania C, co jest dużym ułatwieniem dla programistów, pracujących w środowiskach UNIX. PHP może być wstawiony jako skrypt na dowolnym serwerze sieci WEB.