Tak zwane PIO, czyli z angielskiego Programmed Input Output, jest to proces transferu danych, który odbywa się pomiędzy pamięcią roboczą a dyskiem twardym danego komputera. Ten tryb zasadniczo używany jest przy dyskach twardych obsługujących standardy EIDE oraz IDE. W obu typach dysków to procesor jest każdorazowo odpowiedzialny za kontrolowanie transferu danych. Z tego powodu podczas przesyłania plików nieco spada wydajność procesora.