Linie pisma służą do tego, aby dokładnie ustalić rozmieszczanie liter oraz wielkość znaków typograficznych. Wyróżnia się cztery główne linie pisma: podstawowa linia pisma, zwana także główną lub bazową, dolna linia, średnia lub środkowa oraz górna. Linia górna opisuje wysokość małej litery, która wykracza ponad tak zwaną linię środkową, chodzi o górne części na przykład litery „k” lub „b”. Linia dolna, w przeciwieństwie do górnej, opisuje część małej litery, która jest poniżej linii bazowej, chodzi o dolne części między innymi „p” czy „y”. Środkowa linia w wydłużeniu górnym opisuje wysokość małej litery w granicach wyznaczonych przez linię główną, dobrym przykładem są litery „x” lub „o”, których żadna część nie znajduje się ani w linii górnej, ani dolnej. Ponadto wyróżnia się także wersaliki, czyli wielkie litery alfabetu oraz linię akcentów, czyli pionowy odstęp górnego wierzchołka wielkiej litery od linii głównej. Suma wartości linii górnej oraz dolnej daje wysokość HP, czyli tak zwaną wysokość kroju pisma, opcjonalnie może być także do tej wartości wliczana linia akcentów oraz wysokość wersalików.